Index

Cool Timeline

1909
1909-01-01

Událost

Událost

Narozen jako Endre Nágel v Pécsvárad, Maďarsko

null
null
CZ
1790852000002067006
1930
1930-01-15

Bez názvu (dvě ženy)

Bez názvu (dvě ženy)

null

Bez názvu (Dve ženy), 30. roky, uhoľ na papieri, 26x20 cm, rozmery s rámom 43x36cm signované vpravo dole nórskym názvom pôvod: Borovičkova zbierka, reštitúcia Národná galéria v Prahe najvyššia dosiahnutá cena za obraz v zahraničnom aukčnom predaji – 67 505 eur, Stockholm, 2012 najvyššia dosiahnutá cena za obraz v českom aukčnom predaji – 1,5 mil. Kč, Praha, Galerie Kodl, 2016 Konvolút ľahkých uhľových kresieb Endre Nemesa pochádza z reštitúcií z Národnej galérie v Prahe. Nie sú datované, ale bezpochyby pochádzajú z obdobia pred umelcovou emigráciou do Švédska. Podľa uvoľneného charakteru kresby a realistickej formy vznikol uhoľ v polovici 30. rokov, keď Nemes končil pražskú Akadémiu a často maľoval v prostredí svojich priateľov. Nechal sa inšpirovať bežnými udalosťami, stretnutiami v pražských salónoch či na výletoch. Zajímali ho ľudské typy – žena na kresbe má starostlivo vykreslenú tvár s výrazným nosom a tú istú ženu zobrazil Nemes aj na ďalších kresbách žien v plavkách či s košíkom. Dá se usudzovať, že vznikli na nejakom letnom pikniku, keď si autor kreslil priamo na mieste do skicáru. Pretože obrazy Endre Nemese, ktorý žil od roku 1938 v emigrácii vo Švédku, sú zastúpené predovšetkým v zahraničných verejných a privátnych zbierkach, na český a slovenský trh sa dostávajú prostredníctvom nákupov na zahraničných aukciách. Diela z raného obdobia Nemesovej tvorby naviac patria k najvzácnejším.

56.1
CZ
1790852000001017001
1930-Bez názvu (dvě ženy)-Endre Nemes
K prodeji
www.posam.cz/artwork/endre-nemes/bez-nazvu-dve-zeny/bez-nazvu-dve-zeny_BP.jpg
false
1932
1932-01-05

Pierot a akrobatka

Pierot a akrobatka

null

Pierot a akrobatka, okolo 1932, olej na plátne, 59x41, rozmery s rámom 74x56cm signované vľavo hore pôvod: zahraničná aukčná sieň najvyššia dosiahnutá cena za obraz v zahraničnom aukčnom predaji – 67 505 eur, Stockholm, 2012 najvyššia dosiahnutá cena za obraz v českom aukčnom predaji – 1,5 mil. Kč, Praha, Galerie Kodl, 2016 Kľudné figuratívne oleje majú v prvej polke 30. rokov v Nemesovej tvorbe svoje miesto. V období hľadania výrazu si autor vyskúšal veľa techník a polôh, ktoré všetky boli vierohodné a zvládnuté. Pôvabný výjav pierota a zrejme artistky má svoj pandám v obraze Cirkus. Maľba pierota s artistkou je evidentne ovplyvnená modrým obdobím Pabla Picassa. Postavy síce nie sú robustné, ale pripomínajú dve nemotorné bábky so zvláštnym strnulým výrazom. Podobných existenciálne ladených obrazov s poetickým nádychom v Nemesovej rannej tvorbe nenájdeme. Napriek tomu postavy majú isté proporčné chyby a artistka svojou holou lebkou pripomína androida, je tento obraz pre svoje mimoriadne kúzlo veľmi cenený. Pretože obrazy Endre Nemese, ktorý žil od roku 1938 v emigrácii vo Švédku, sú zastúpené predovšetkým v zahraničných verejných a privátnych zbierkach, na český a slovenský trh sa dostávajú prostredníctvom nákupov na zahraničných aukciách. Diela z raného obdobia Nemesovej tvorby naviac patria k najvzácnejším.

92.8
CZ
1790852000001009243
1932-Pierot a akrobatka-Endre Nemes
K prodeji
www.posam.cz/artwork/endre-nemes/pierot-a-akrobatka/endre-nemes_pierot-a-akrobatka_BP.jpg
false
1933
1933-01-05

Bez názvu (skupina žen)

Bez názvu (skupina žen)

null

Bez názvu (skupina žien), 1933, olej na plátne, 37.5x46cm, rozmery s rámom 54x63cm signované vľavo hore pôvod: súkromná zbierka najvyššia dosiahnutá cena za obraz v zahraničnom aukčnom predaji – 67 505 eur, Stockholm, 2012 najvyššia dosiahnutá cena za obraz v českom aukčnom predaji – 1,5 mil. Kč, Praha, Galerie Kodl, 2016 Tak trochu záhadný obraz zoskupenia pózujúcich žien v nezvyčajne striedmom farebnom prevedení poukazuje na vplyv kubistického maliarstva. V roku, keď obraz Nemes namaľoval, sa práve vrátil so svojím spolužiakom Jakubom Bauernfreundom zo študijného pobytu v Paríži. Rok predtým ale už vystavoval v Pražskej secesii, kde okrem iného bývali zastúpení umelci významných mien ako Paul Klee či Oskar Kokoschka. Okrem súčasného umenia sa zaujíma aj o staré umenie. Obraz má zrejme viacej inspiračných zdrojov, ale žiadny štýl priamo nenapodobuje. Tváre figúr majú zvláštne tváre s akýmsi podivným útvarom namiesto nosa. Príslušnosť k ženskému pohlaviu naznačujú guľaté prsia, hlava ale akoby sedela na trupe otočene. Možno je tento obraz mimozemsky vyzerajúcej skupinky už prvým náznakom, čo sa stane s ďalšími postavami neskorších diel: budú zvlečené z kože a potom rozložené a rozpitvané. Pretože obrazy Endre Nemese, ktorý žil od roku 1938 v emigrácii vo Švédku, sú zastúpené predovšetkým v zahraničných verejných a privátnych zbierkach, na český a slovenský trh sa dostávajú prostredníctvom nákupov na zahraničných aukciách. Diela z raného obdobia Nemesovej tvorby naviac patria k najvzácnejším.

83
CZ
1790852000001012001
1933-Bez názvu (skupina žen)-Endre Nemes
K prodeji
www.posam.cz/artwork/endre-nemes/bez-nazvu-skupina-zien/bez-nazvu-skupina-zien_BP.jpg
false
1933-03-05

V hudobnom salóne (Musiksalon)

V hudobnom salóne (Musiksalon)

null

V hudobnom salóne / Musiksalon, 1933, olej na plátne, 53.5x81.5cm, s rámom 70x98cm signované na zadnej strane plátna vľavo dole Najvyššia dosiahnutá cena za obraz v zahraničnom aukčnom predaji – 67 505 eur, Stockholm, 2012 Najvyššia dosiahnutá cena za obraz v českom aukčnom predaji – 1,5 mil. Kč, Praha, Galerie Kodl, 2016 Odborníci sa zhodujú, že už rané predvojnové obrazy Endre Nemese patria do veľkého európskeho umenia. V roku, keď obraz V hudobnom salóne namaľoval, pobýval maliar tri mesiace na štipendijnom pobyte v Paríži, kde ho okúzlili diela Modiglianiho, Chagalla i Chirica. V tej dobe študoval iba tretí rok na pražskej Akadémii, ale prakticky bol hotovým maliarom. Figurálnej tvorbe sa venoval celý život - na začiatku svojej tvorby maľoval podľa modelov v reálnom prostredí. V prvej polke 30. rokov sa vyjadroval expresívne a plochu obrazu pojednával fauvisticky – monochromaticky s použitím dekoratívnych prvkov a výraznou farebností. Postavy v hudobnom salónu odkazujú na Nemesovu inšpiráciu insitným umením a detským prejavom, ako aj sklonom ku grotesknosti. V tej dobe portrétoval české židovské rodiny, ktoré ho pozývali čoby chudobného a talentovaného umelca na večere. Suverénnym maliarskym gestom nahodenému obrazu nechýbajú dobre odpozorované detaily interiéru a oblečenia jednotlivých osôb. Motív piana sa objavuje i na jeho ďalších známych obrazoch ako napríklad Žena za pianom I a II. Pretože obrazy Endre Nemese, ktorý žil od roku 1938 v emigrácii vo Švédku, sú zastúpené predovšetkým v zahraničných verejných a privátnych zbierkach, na český a slovenský trh sa dostávajú prostredníctvom nákupov na zahraničných aukciách. Diela z raného obdobia Nemesovej tvorby naviac patria k najvzácnejším.

120.4
CZ
1790852000001009185
1933-V hudobnom salóne (Musiksalon)-Endre Nemes
K prodeji
www.posam.cz/artwork/endre-nemes/musiksalon-v-hudobnom-salone/endre-nemes_musiksalon-v-hudobnom-salone_BP.jpg
false
1934
1934-01-05

Muž s hudobným nástrojom

Muž s hudobným nástrojom

null

Endre Nemes Muž s hudobným nástrojom / Man med Musik Instrument, 1934, olej na plátne, rozmery: 73x46 cm, s rámom: 88x61 cm, signovaný vľavo dole. Najvyššia dosiahnutá cena za Nemesov obraz v zahraničnom aukčnom predaji – 67 505 eur, Stockholm, 2012 Najvyššia dosiahnutá cena za Nemesov obraz v českom aukčnom predaji – 1,5 mil. Kč, Praha, Galerie Kodl, 2016 Obraz Muža s hudobným nástrojom má solitérne postavenie v Nemesovej tvorbe. Po skúsenostiach a zážitkoch z Paríža, kam odišiel v roku 1933 na študijný pobyt, sa v jeho tvorbe objavujú experimenty, v ktorých variujú rôzne kubistické formy, pomimo však stále úpenlivo hľadá vlastný originálny výraz. Hudobník je namaľovaný v štýle analytického kubizmu, kde je figúra rozkladaná do veľa čriepkov, ktoré majú odhaliť to, čo holým okom nevidíme. Farebnosťou a technikou má najbližšie k plátnam Georgese Braqua. Ve rovnakom duchu kreslí Nemes v tej istej dobe množstvo virtuóznych kresieb vychádzajúcich z rovnakých analytických princípov a nachádza pre seba istý posun v podobe geometrického zveličenia. V ľahkosti, s akou Nemes prijíma nové formy a vplyvy, pretvorí ich pre seba a potom zase opúšťa, je vidieť sila jeho talentu. Pretože obrazy Endre Nemesa, ktorý žil od roku 1938 v emigrácii vo Švédku, sú zastúpené predovšetkým v zahraničných verejných a privátnych zbierkach, na český a slovenský trh sa dostávajú prostredníctvom nákupov na zahraničných aukciách. Diela z raného obdobia Nemesovej tvorby naviac patria k najvzácnejším.

107.1
CZ
1790852000000998077
1934-Muž s hudobným nástrojom-Endre Nemes
K prodeji
www.posam.cz/artwork/endre-nemes/muz-s-hudobnym-nastrojom/endre-nemes_muz-s-hudobnym_nastrojom_BP.jpg
false
1934-01-15

Toaleta

Toaleta

null

Linoryt na papíře, 1934

0
CZ
1790852000000133141
1934-Toaleta-Endre Nemes
K prodeji
null
false
1935
1935-01-05

Figúra v prednej časti balkóna

Figúra v prednej časti balkóna

null

Endre Nemes Figúra v prednej časti balkóna / Figur Framför Balkongen, 1935, olej na plátne, 1935, rozmery: 79×59 cm, s rámom 96×77 cm, signovaný vpravo hore. najvyššia dosiahnutá cena za obraz v zahraničnom aukčnom predaji – 67 505 eur, Stockholm, 2012 najvyššia dosiahnutá cena za obraz v českom aukčnom predaji – 1,5 mil. Kč, Praha, Galerie Kodl, 2016 Predvojnové obrazy Endre Nemesa majú fascinujúcu atmosféru. V dobe, kedy namaľoval Nemes obraz Figúra v prednej časti balkóna, práve skončil štúdia na pražské Akadémii a práve prebieha predohra tragédie druhé svetové vojny. Ako slovenský žid s maďarskou maturitou a českou umeleckou školou je vykorenený. V tej dobe uteká do Prahy veľa európskych intelektuálov, umelecký život je vzrušujúci a ohrozený. Mladý umelec sa hľadá, vstrebáva zážitky z Paríža. „Žili sme vo vedomí, že katastrofa je neodvratná. Napriek tomu sme pracovali tak usilovne, ako keď roľník pracuje na svojom poli s vedomím, že pôdu musí obrobiť, nech sa stane, čo sa stane,“ popisoval dobu pozdejšie Nemes. Napätie cítime aj z figuratívneho obrazu, na ktorom vystupuje podivná bytosť – niečo medzi bábkou, maskou a robotom, vystupujúca na balkóne ako na javisku dejín. Na tomto obraze je vidieť vplyv kubizmu predovšetkým v použití atribútov ako býčia hlava, maska či gitara, zároveň Nemes čerpá i z fauvismu a vytvára na pozadí neperspektívne farebné plochy so vzormi. Pretože obrazy Endre Nemesa, ktorý žil od roku 1938 v emigrácii vo Švédku, sú zastúpené predovšetkým v zahraničných verejných a privátnych zbierkach, na český a slovenský trh sa dostávajú prostredníctvom nákupov na zahraničných aukciách. Diela z raného obdobia Nemesovej tvorby naviac patria k najvzácnejším.

123.1
CZ
1790852000001012051
1935-Figúra v prednej časti balkóna-Endre Nemes
K prodeji
www.posam.cz/artwork/endre-nemes/figura-v-prednej-casti-balkona/figura-v-prednej-casti-balkona_BP.jpg
false
1935-01-06

Zaklínač hadov

Zaklínač hadov

null

Zaklínač hadov / Ormtjusare, 1935, akvarel, tuš na papieri, 1935, rozmery: 41x31 cm, s rámom 70,5x57 cm, signovaný vpravo uprostred. publikované v katalógu súpisu diel Liljevalchs Konsthall, Endre Nemes, č. 65 vystavené a potvrdené v Goteborgs Konstmuseum, Retrospektiv 1930-1972, 1973 vystavené a potvrdené Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou, 2007 vystavené a potvrdené Galéria mesta Bratislavy, 2008 vystavené a potvrdené Galerie Moderna, Praha, 2010 Najvyššia dosiahnutá cena za obraz v zahraničnom aukčnom predaji – 67 505 eur, Stockholm, 2012 Najvyššia dosiahnutá cena za obraz v českom aukčnom predaji – 1,5 mil. Kč, Praha, Galerie Kodl, 2016 Ešte na začiatku 30. rokov, keď Nemes študoval na pražskej Akadémii, sa venuje tiež kresbám a akvarelom geometrického charakteru. Analýza figúr nemá kubistický charakter, ale skôr deskriptívny. Nemes nepotrebuje vidieť príbeh z rôznych uhlov, chce preniknúť do vnútra svojich postáv. Podobný charakter ako Zaklínač hadov, majú aj obrazy publikované v monografii Jiřího Mašína z roku 1987 Prechádzajúca sa, Šašo alebo Podľa Poussina. Dve mužské postavy a jedna ženská figúra, pes a záhadné čosi stúpajúce k mužovej pozdvihnutej ruke – výjav, ktorý autor pomenoval Zaklínač hadov, je bezpochyby metaforou príbehu, ktorý už nemáme možnosť dnes prečítať zrozumiteľne. Náčrt priestorového pentagónu ukazuje k mystike celého príbehu. Nemes sám jednou poznamenal, ako je pro umelca trýznivé artikulovať svoje posolstvo vizuálnym jazykom. V Zaklínači je ukrytá rada jeho nových znaků a kódov, ktoré neskoršie vo svojich dielach rozohral. Pretože obrazy Endre Nemesa, ktorý žil od roku 1938 v emigrácii vo Švédku, sú zastúpené predovšetkým v zahraničných verejných a privátnych zbierkach, na český a slovenský trh sa dostávajú prostredníctvom nákupov na zahraničných aukciách. Diela z raného obdobia Nemesovej tvorby naviac patria k najvzácnejším.

90.7
CZ
1790852000000998169
1935-Zaklínač hadov-Endre Nemes
K prodeji
www.posam.cz/artwork/endre-nemes/sediaca-zena-v-kresle/zaklinac-hadov/endre-nemes_zaklinac-hadov_BP.jpg
false
1935-01-16

Dvojica

Dvojica

null

Dvojica, olej na plátne, 1935, rozmery: 74×47,5 cm, s rámom 78×52 cm, signovaný vľavo. publikované v katalógu súpisu diel Liljevalchs Konsthall, Endre Nemes, č. 1972 vystavené a potvrdené v Goteborgs Konstmuseum, Retrospektiv 1930-1972, 1973 vystavené a potvrdené Museum Bochum, 1974 vystavené a potvrdené Möcsárnok Budapest, 1983 vystavené a potvrdené Národní galéria v Prahe, 1983 vystavené a potvrdené Vasteras Konstmuseum, 2007 vystavené a potvrdené Alšova juhočeská galéria, Hluboká, 2007 vystavené a potvrdené Galéria mesta Bratislavy, 2008 Najvyššia dosiahnutá cena za obraz v zahraničnom aukčnom predaji – 67 505 eur, Štokholm, 2012 Najvyššia dosiahnutá cena za obraz v českom aukčnom predaji – 1,5 mil. Kč, Praha, Galerie Kodl, 2016 Obraz Dvojica v sebe spojuje kubistické formálne prvky s fauvistickou farebnosťou a ornamentom, ktoré sú pre Nemesove obrazy tohoto obdobia charakteristické. Roztrieštenosť foriem a farieb vytvára dojem mozaiky, poňatie mužskej a ženskej figúry pôsobí až groteskne. Ide však skôr o určitú kompenzáciu predvojnových ťaživých nálad. Výraz muža a ženy, postáv so zdôraznenými pohlavnými orgánmi odhaľuje strach. Nemáme pred sebou šťastné milence, ale obnažené a zraniteľné bytosti, ktoré majú nasadenú škrabošku, ktorá má zakryť ich podstatu. Veselé prostredie vytvára náhradu skutočného šťastia. Nemes tu opäť predstavuje svoju náklonnosť k Picassovi a veľkú vôľu vyjadrovať sa vlastným štýlom. Pretože obrazy Endre Nemese, ktorý žil od roku 1938 v emigrácii vo Švédku, sú zastúpené predovšetkým v zahraničných verejných a privátnych zbierkach, na český a slovenský trh sa dostávajú prostredníctvom nákupov na zahraničných aukciách. Diela z raného období Nemesovej tvorby naviac patria k najvzácnejším.

93.7
CZ
1790852000000986013
1935-Dvojica-Endre Nemes
K prodeji
www.posam.cz/artwork/endre-nemes/dvojica/endre-nemes_dvojica_BP.jpg
false
1935-02-05

Bez názvu (čb abstrakce)

Bez názvu (čb abstrakce)

null

Bez názvu (čb abstrakcia), okolo 1935, tuš na papieri pôvod: súkromná zbierka publikované v katalógu súpisu diel Liljevalchs Konsthall, Endre Nemes, č. 203 pečiatka predaja Sotheby´s, 1997, položka č. 246 najvyššia dosiahnutá cena za obraz v zahraničnom aukčnom predaji – 67 505 eur, Stockholm, 2012 najvyššia dosiahnutá cena za obraz v českom aukčnom predaji – 1,5 mil. Kč, Praha, Galerie Kodl, 2016 Monochrómna rozmývaná kresba tušom pochádza z polovice 30. rokov 20. storočia, keď sa Nemesov rukopis začal radikálne premieňať. Odráža veľmi originálnym spôsobom autorov schizofrenický tvorivý boj s formou, ktorá mu prestala stačiť k vyjadreniu závažných myšlienok. Aj na tejto kresbe rozkladá deskriptívne figúry až do kryštalickej abstrakcie. Stále ešte s troškou fantázie nachádzame v zmäti labyrintu čiar anatomické prvky ako tvár, prso, mužské pohlavie, ale všetko je schované do znepokojúceho a elektrizujúceho rastru. Postupne ale maliar črepy zase skladá a v nasledujúcom období tento rozpad opäť skladá do vizuálne čitateľných príbehov. Pretože obrazy Endre Nemese, ktorý žil od roku 1938 v emigrácii vo Švédku, sú zastúpené predovšetkým v zahraničných verejných a privátnych zbierkach, na český a slovenský trh sa dostávajú prostredníctvom nákupov na zahraničných aukciách.

69.7
CZ
1790852000001012029
1935-Bez názvu (čb abstrakce)-Endre Nemes
K prodeji
www.posam.cz/artwork/endre-nemes/kubisticka-zena-bez-nazvu-cb-abstrakce/kubisticka-zena-bez-nazvu-cb-abstrakce_BP.jpg
false
1935-03-05

Bez názvu (milenci)

Bez názvu (milenci)

null

Bez názvu (Milenci), okolo 1935, tuš na papieri, rozmery s rámom 48x38 cm signované vpravo dole pôvod: súkromná zbierka najvyššia dosiahnutá cena za obraz v zahraničnom aukčnom predaji – 67 505 eur, Stockholm, 2012 najvyššia dosiahnutá cena za obraz v českom aukčnom predaji – 1,5 mil. Kč, Praha, Galerie Kodl, 2016 Ešte v prvej polke 30. rokov, keď Nemes študoval na pražskej Akadémii, sa venuje aj kresbám a akvarelom geometrického charakteru. Analýza figúr nemá kubistický charakter, ale skôr deskriptívny. Hľadanie cesty, ako sa vymaniť z kubistických dogmatík a dať kresbe vlastný a vierohodnejší výraz je zrejmé na mnohých prácach z tohoto obdobia. Nemes sa zaoberá vzťahmi niekoľkých figúr na ploche, ktoré spolu v rôznych verziách kresieb komunikujú, postupne sa prelínajú a splývajú ako napríklad na známom výjavu Mnoho hlasov. Na tejto subtílnej kresbe sa postavy milostne prelínajú. I keď sú načrtnuté v abstraktnej mozaike bez čitateľnej telesnej symboliky, pôsobí veľmi eroticky. Pretože obrazy Endre Nemese, ktorý žil od roku 1938 v emigrácii vo Švédku, sú zastúpené predovšetkým v zahraničných verejných a privátnych zbierkach, na český a slovenský trh sa dostávajú prostredníctvom nákupov na zahraničných aukciách.

61.2
CZ
1790852000001012011
1935-Bez názvu (milenci)-Endre Nemes
K prodeji
www.posam.cz/artwork/endre-nemes/bez-nazvu-milenci/bez-nazvu-milenci_BP.jpg
false
1935-05-05

Sediaca žena v kresle

Sediaca žena v kresle

null

Sediaca žena v kresle, olej na plátne, 1935, rozmery: 66x53.5 cm, s rámom 84x72 cm, signovaný vľavo dole. verzia: Sediaca žena, 1935, olej na plátne, 62x50 cm, súkromná zbierka publikované v katalógu súpisu diel Liljevalchs Konsthall, Endre Nemes, č. 54 vystavené a potvrdené v Goteborgs Konstmuseum, Retrospektiv 1930-1972, 1973 vystavené a potvrdené Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou, 2007 vystavené a potvrdené Galéria mesta Bratislavy, 2008 najvyššia dosiahnutá cena za obraz v zahraničnom aukčnom predaji – 67 505 eur, Stockholm, 2012 najvyššia dosiahnutá cena za obraz v českom aukčnom predaji – 1,5 mil. Kč, Praha, Galerie Kodl, 2016 Obraz ženy v kresle pochádza z raného kubistického obdobia Endre Nemesa. Jeho obrazy nevznikali podľa modelov, boli jeho subjektívnymi záznamami života vo veľkomeste, z kaviarní, zo salónov, kam bol pozývaný ako hosť. Pracoval s dojmami a emóciami a budoval obraz aj premyslene po stránke maliarskej – ženu (na rozdiel od zobrazenia klaviristiek z tejto doby) maľuje nahú, avšak nie vyzývavú. Dôležité sú tvary a farby, kompozície vo variáciách modrej, čiernej a hnedej. Nohy a ruky ženy pripomínajú zvieracie pazúry podobné tým z Picassovej Guernicy. Pozadie ako v iných podobných obrazoch Nemes už nedekoruje ornamentami, ale necháva ho v plochách, aby zvýraznil roľu centrálnej postavy. V tom istom roku vznikla aj skôr fauvistický variant témy s oblečenou ženou v kresle. Prvá polovica 30. rokov patrila k Nemesovým najšťastnejším vďaka škole, kolegom a priateľom. V roku 1935 začína politická situácia Európy hustnúť a v maľbe je poznať, že autor presúva svoj záujem od hľadania tvaru k novej obsahovosti. Týmto obrazom končí jedna životní éra a Nemesova maľba se radikálne mení. Pretože obrazy Endre Nemesa, ktorý žil od roku 1938 v emigrácii vo Švédku, sú zastúpené predovšetkým v zahraničných verejných a privátnych zbierkach, na český a slovenský trh sa dostávajú prostredníctvom nákupov na zahraničných aukciách. Diela z raného obdobia Nemesovej tvorby naviac patria k najvzácnejším.

110.6
CZ
1790852000000998105
1935-Sediaca žena v kresle-Endre Nemes
K prodeji
www.posam.cz/artwork/endre-nemes/sediaca-zena-v-kresle/endre-nemes_sediaca-zena-v-kresle_BP.jpg
false
1935-05-25

Fetiš

Fetiš

null

Fetiš / Fetisch, 1935, kombinovaná technika, 1935, rozmery: 32x24,5 cm, s rámom 47x39 cm, signovaný vľavo dole. publikované v katalógu súpisu diel Liljevalchs Konsthall, Endre Nemes, č. 57 vystavené a potvrdené v Goteborgs Konstmuseum, Retrospektiv 1930-1972, 1973 vystavené a potvrdené Vasteras Konstmuseum, 1973 vystavené a potvrdené Malmö Konsthall, Stavanger Kunstforening, 1979 vystavené a potvrdené Bergens Kunstforening, Trondhjems Kunstforening, Nordyllands Kunsmuseum Aalborg, Nordens Hus, Reykjavik, 1980 vystavené a potvrdené Národní galerie v Prahe, Mücsarnok Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, Pécsi Galéria, Pécs, 1982 Najvyššia dosiahnutá cena za obraz v zahraničnom aukčnom predaji – 67 505 eur, Stockholm, 2012 Najvyššia dosiahnutá cena za obraz v českom aukčnom predaji – 1,5 mil. Kč, Praha, Galerie Kodl, 2016 Ešte na počiatku 30. rokov, keď Nemes študoval na pražskej Akadémii, sa venuje aj kresbám a akvarelom geometrického charakteru. Analýza figúr nemá kubistický charakter, ale skôr deskriptívny. V tomto prelomovom období, keď umelec prechádza k metafyzickej tvorbe, nevzniklo mnoho diel – Fetiš, ktorý tvorí pandán ku známemu obrazu Šašo publikovaného v monografii Jiřího Mašína, patrí k zásadným Nemesovým prácam. Fetiš je akási obojpohlavná figúra s potmehúdskym výrazom, ktorý naznačuje nepokoj. Symbolický erotický význam je ukrytý pod ťažko čitateľnou maskou. Tento akvarel má zaznamenanú rozsiahlu výstavnú prezentáciu, z ktorej je viditeľné, že Nemes bol považovaný za veľmi dôležitého autora východoeurópskej moderny. Pretože obrazy Endre Nemesa, ktorý žil od roku 1938 v emigrácii vo Švédku, sú zastúpené predovšetkým v zahraničných verejných a privátnych zbierkach, na český a slovenský trh sa dostávajú prostredníctvom nákupov na zahraničných aukciách. Diela z raného obdobia Nemesovej tvorby naviac patria k najvzácnejším.

61.1
CZ
1790852000000986005
1935-Fetiš-Endre Nemes
K prodeji
www.posam.cz/artwork/endre-nemes/fetis/endre-nemes_fetis_BP.jpg
false
1935-06-06

Dve figúry v interiéri

Dve figúry v interiéri

null

Dve figúry v interiéri / Tva figurer i interiör, 1935, olej na plátne, 1935, rozmery: 60x74 cm, s rámom 77x91 cm, signovaný vľavo dole a na rubu plátna uprostred. najvyššia dosiahnutá cena za obraz v zahraničnom aukčnom predaji – 67 505 eur, Stockholm, 2012 najvyššia dosiahnutá cena za obraz v českom aukčnom predaji – 1,5 mil. Kč, Praha, Galerie Kodl, 2016 Dve ženské figúry pri stole s výraznou sochárskou bustou v interiéri pochádzajú z veľmi plodného predvojnového obdobia tvorby Ende Nemesa, keď sa jeho expresívna maľba preklápala do kubistickej reči. Obraz je výrazne inšpirovaný Picassom – kubistické tvaroslovie postáv, ale aj detaily dekoru v pozadí sú si veľmi podobné. Napriek tomu sa maľba nedá zameniť s iným kubistickým obrazom a je logickým vyústením redukcie a abstrahovania figurálnych výjavov v Nemesovej predchádzajúcej tvorbe. Figúry nemajú žiadne výrazné erotické prvky, len z náznakov tušíme, že ide o muža a ženu, zdôraznené sú iba oči a polkruhovité rohy či prilbice. Busta sochy na podstavci svedčí o tom, že prostredie je inšpirované umeleckým svetom, v ktorom sa Nemes na konci svojich štúdií na Akadémii pohyboval. Pretože obrazy Endre Nemese, ktorý žil od roku 1938 v emigrácii vo Švédku, sú zastúpené predovšetkým v zahraničných verejných a privátnych zbierkach, na český a slovenský trh sa dostávajú prostredníctvom nákupov na zahraničných aukciách. Diela z raného obdobia Nemesovej tvorby naviac patria k najvzácnejším.

119.2
CZ
1790852000000998001
1935-Dve figúry v interiéri-Endre Nemes
K prodeji
www.posam.cz/artwork/endre-nemes/dve-figury-v-interieri/endre-nemes_dve-figury-v-interieri_BP.jpg
false
1935-09-09

Mnoho hlasov

Mnoho hlasov

null

Mnoho hlasov / Manga röster, 1935 tempera na papieri, 1935, rozmery: 35x24 cm, s rámom: 49x36 cm, signovaný vľavo dole. publikované v katalógu súpisu diel Liljevalchs Konsthall, Endre Nemes, č. 63 vystavené a potvrdené v Goteborgs Konstmuseum, Retrospektiv 1930-1972, 1973 vystavené a potvrdené Vasteras Konstmuseum, 1973 vystavené a potvrdené Národní galerie v Prahe, 1982 vystavené a potvrdené Mücsarnok Budapest, 1982 Najvyššia dosiahnutá cena za obraz v zahraničnom aukčnom predaji – 67 505 eur, Stockholm, 2012 Najvyššia dosiahnutá cena za obraz v českom aukčnom predaji – 1,5 mil. Kč, Praha, Galerie Kodl, 2016 Ešte na začiatku 30. rokov, keď Nemes študoval na pražskej Akadémii, sa venuje tiež kresbám a akvarelom geometrického charakteru. Analýza figúr nemá kubistický charakter, ale skôr deskriptívny. Figúry v obraze Mnoho hlasov sú už skoro nečitateľné – stávajú sa súčasťou geometrie kosoštvorcov. Ako keby sa maliar pokúšal predsa len nájsť akési pravidlá gramatiky pre svoju vizuálnu reč, ktorou divákovi oznamuje závažné posolstvá. Toto geometrické obdobie nakoniec vyústilo do metafyzickej kolážovej maľby, v ktorej Nemes vrstvil radu obrazov-pojmov v snahe prerozprávať zložitý príbeh. Mnoho hlasov je jedným z prvých impulzov neskoršej mnohoslovnej, ale viac naratívnej a pútavej formy. Tento celou svojou podstatou abstraktný akvarel má preto v Nemesovej tvorbe exkluzívne miesto. Pretože obrazy Endre Nemesa, ktorý žil od roku 1938 v emigrácii vo Švédku, sú zastúpené predovšetkým v zahraničných verejných a privátnych zbierkach, na český a slovenský trh sa dostávajú prostredníctvom nákupov na zahraničných aukciách. Diela z raného obdobia Nemesovej tvorby naviac patria k najvzácnejším.

60.8
CZ
1790852000000996021
1935-Mnoho hlasov-Endre Nemes
K prodeji
www.posam.cz/artwork//endre-nemes/mnoho-hlasov/endre-nemes_mnoho-hlasov_BP.jpg
false
1935-09-10

Múza po šachovej hre

Múza po šachovej hre

null

Múza po šachovej hre / Stilleben med Torso och Schackbirade, 1935, olej na plátne, 1935, rozmery: 55x74 cm, s rámom 71x91 cm, signovaný vpravo hore. Najvyššia dosiahnutá cena za obraz v zahraničnom aukčnom predaji – 67 505 eur, Stockholm, 2012 Najvyššia dosiahnutá cena za obraz v českom aukčnom predaji – 1,5 mil. Kč, Praha, Galerie Kodl, 2016 V plodnom roku, keď ukončil štúdiá na pražskej Akadémii namaľoval Nemes radu kubo-expresívnych plátien, ktoré většinou končili v súkromných sbírkách, pretože autor získal svoju majstrovskú povesť a uznanie až po svojej emigrácii v roku 1938 do Švédska. Suverenita maliarskeho talentu se prejavila aj v tomto výjave maliarskeho modelu – múzy, sediacej na podstavci vedľa šachovnice, knihy, huslí a vázy, nezbytných atribútov umeleckých večierkov či diania v umelcovom ateliéri. Aj keď Nemes v tej dobe volil vždy pozadie posiate abstraktnými ornamentami, tu ho tvorí akýsi iný monumentálny obraz s Číňankou. Vzhľadom k tomu, že je zarámovaný, relativizuje reálnosť výjavu pred ním a celá scéna pôsobí divadelne. Ale ako vieme, téma divadlo v neskoršej tvorbe Nemese zohrala veľkú roľu ako symbol ľudského života a objavovala se opakovane v jeho metafyzických obrazoch. Pretože obrazy Endre Nemese, ktorý žil od roku 1938 v emigrácii vo Švédku, sú zastúpené predovšetkým v zahraničných verejných a privátnych zbierkach, na český a slovenský trh sa dostávajú prostredníctvom nákupov na zahraničných aukciách. Diela z raného obdobia Nemesovej tvorby naviac patria k najvzácnejším.

115.4
CZ
1790852000000133241
1935-Múza po šachovej hre-Endre Nemes
K prodeji
www.posam.cz/artwork/endre-nemes/muza-po-sachovej-hre/endre-nemes_muza-po-sachovej-hre_BP.jpg
false
1935-10-05

Žena pri klavíri (Kvinnan vid Piano)

Žena pri klavíri (Kvinnan vid Piano)

15000

Žena pri klavíri / Kvinnan vid Piano, 1935, olej na plátne, 58x76 cm verzia: Žena pri klavíri II, 1935, olej na plátne 80x59 cm, súkromná zbierka najvyššia dosiahnutá cena za Nemesov obraz v zahraničnom aukčnom predaji – 67 505 eur, Stockholm, 2012 najvyššia dosiahnutá cena za Nemesov obraz v českom aukčnom predaji – 1,5 mil. Kč, Praha, Galerie Kodl, 2016 Žena hrajúca na klavír je častou témou obrazov Endre Nemesa z poloviny 30. let, ktoré odborníci považujú v kontextu jeho celoživotnej tvorby za najcennejší. Nemes bol častým návštevníkom pražských salónov, kde sa stretávali intelektuáli a umelci a výjav pochádza práve odtiaľ. Maľba patrí do autorova fauvisticko-kubistického období a výrazne sa vymyká vtedajším trendom: mladá generácia umelcov sa práve oddáva surrealistickej imaginácii. Aj keď v roku 1935 Nemes práve skončil štúdia na pražskej Akadémii, bol už zrelým maliarom. Oceňoval ho aj český teoretik umenia Jindřich Chalupecký, ktorý bol jeho vrstovníkom. Klaviristka na obraze má osobnú predlohu v Dorothy Pears, ktorej fotografia bola nájdená na rubu obrazu. Je otázkou, či šlo o tú samú osobu, s ktorou sa Nemes v Prahe stretol, alebo je novinová fotografia iba inšpiráciou. Pretože obrazy Endre Nemesa, ktorý žil od roku 1938 v emigrácii vo Švédku, sú zastúpené predovšetkým v zahraničných verejných a privátnych zbierkach, na český a slovenský trh sa dostávajú prostredníctvom nákupov na zahraničných aukciách. Diela z raného období Nemesovej tvorby naviac patria k najvzácnejším.

115.3
CZ
1790852000000998207
1935-Žena pri klavíri (Kvinnan vid Piano)-Endre Nemes
Prodáno
http://www.posam.cz/artwork/endre-nemes/zena-pri-klaviri/endre-nemes_zena-pri-klaviri_BP.jpg
false
1936
1936-01-05

Ženský akt

Ženský akt

null

Ženský akt, 1936, suchá ihla na papieri, 18x21cm, rozmery s rámom 58x46cm signované vpravo dole pôvod: súkromná zbierka publikované v monografii Jiří Mašín, Endre Nemes, Výtvarné symboly lidského času, Odeon, 1987, s. 17 najvyššia dosiahnutá cena za Nemesov obraz v zahraničnom aukčnom predaji – 67 505 eur, Stockholm, 2012 najvyššia dosiahnutá cena za Nemesov obraz v českom aukčnom predaji – 1,5 mil. Kč, Praha, Galerie Kodl, 2016 Realistická postava ženy je predobrazom Nemesových madon, apelatívnych figúr, ktoré sa stali metaforami Prahy ohrozenej nemeckou okupáciou. Grafikou sa v predvojnovej dobe zaoberal Nemes prvýkrát. Väčšinou sa venoval suchej ihle, ryl do mäkkých hliníkových dosák a grafiky mu slúžili ako skice k obrazom. Žena má disproporčné telo – jeho spodná časť ako by už kráčala naproti divákovi a bola v inej perspektíve vzhľadom k ramenám a hlave, ktoré zostávajú vzadu v ateliéri. Hlava je sklonená cudne na stranu ako pri všetkých neskorších Nemesových nevinných madon prinášajúcich zlé správy. Pretože obrazy Endre Nemesa, ktorý žil od roku 1938 v emigrácii vo Švédku, sú zastúpené predovšetkým v zahraničných verejných a privátnych zbierkach, na český a slovenský trh sa dostávajú prostredníctvom nákupov na zahraničných aukciách. Signované grafické listy autora sú na trhu vzácnosťou.

74
CZ
1790852000000998229
1936-Ženský akt-Endre Nemes
K prodeji
www.posam.cz/artwork/endre-nemes/zensky-akt/endre-nemes_zensky-akt_BP.jpg
false
1936-02-05

Pastoral

Pastoral

null

Pastorálny / Pastoral, 1936, tempera na kartóne, 50x65 cm, rozmery s rámom 67x81cm signované vľavo dole pôvod: súkromná zbierka publikované v katalógu súpisu diel Liljevalchs Konsthall, Endre Nemes, č. 86 najvyššia dosiahnutá cena za obraz v zahraničnom aukčnom predaji – 67 505 eur, Stockholm, 2012 najvyššia dosiahnutá cena za obraz v českom aukčnom predaji – 1,5 mil. Kč, Praha, Galerie Kodl, 2016 Obraz týkajúci sa duchovnej správy ľudských vecí vznikol v medziobdobí, keď Nemes opúšťa kubo-expresionistickú maľbu na konci svojich štúdií na Akadémii a začína hľadať vlastnú cestu, ktorá neskoršie mieri ku svojráznej imaginatívnej kolážovej forme. V pastorálnej téme sa Nemes podvoľuje až idylickému zobrazeniu dvoch postáv (ešte štylizovaných čiastočne kubisticky, ale už predznamenávajúci ďalšiu metafyzickú etapu anatomických figúr bez kože), kde nechýba ilustratívna bujná flóra i fauna. Napriek idealizujúcej pastelovej farebnej maľby je však cítiť tieň úzkosti. Nemes cíti ťaživú atmosféru doby a nastupujúceho vojenského konfliktu a privoláva nádej. Na druhej strane ale symbol schúleného dieťaťa, ktoré akoby si jedna z postáv vytrhla z vlastného tela a ukladala ho do bezpečí, signalizuje blížiacu sa hrozbu. Pretože obrazy Endre Nemese, ktorý žil od roku 1938 v emigrácii vo Švédku, sú zastúpené predovšetkým v zahraničných verejných a privátnych zbierkach, na český a slovenský trh sa dostávajú prostredníctvom nákupov na zahraničných aukciách. Diela z raného obdobia Nemesovej tvorby naviac patria k najvzácnejším.

105.1
CZ
1790852000000986009
1936-Pastoral-Endre Nemes
K prodeji
www.posam.cz/artwork/endre-nemes/pastoral/endre-nemes_pastoral_BP.jpg
false
1937
1937-01-06

Madona (Bez názvu) (žena s dieťaťom)

Madona (Bez názvu) (žena s dieťaťom)

null

Bez názvu (žena s dieťaťom), okolo 1937, akvarel na kartóne, 44x32cm, rozmery s rámom 77x62,5cm signované vľavo dole pôvod: súkromná zbierka najvyššia dosiahnutá cena za obraz v zahraničnom aukčnom predaji – 67 505 eur, Stockholm, 2012 najvyššia dosiahnutá cena za obraz v českom aukčnom predaji – 1,5 mil. Kč, Praha, Galerie Kodl, 2016 V roku 1936 prichádza zlom v Nemesovej tvorbe. Kubistická expresivita ustupuje figurálnej tvorbe v magickej podobe – teoretici toto obdobie nazývajú metafyzické. Začína obrazom Sediaci maliar pred maliarskym stojanom a Nemes v ňom otvára tému vnútorného života človeka. Od zachytávania momentiek vonkajšieho sveta zamieril do najtemnejších kútov mysle. Človeka maľuje bez kože, odhaleného a odhaľujúceho, a myšlienky obrazom defilujú ako v panoptikálnom divadle. Motív bábkového divadla, na ktorom je niekto niekým manipulovaný, sa v tomto období na Nemesových obrazoch pravidelne opakuje. Na tomto akvarelu vidíme aj ženu odhaľujúcu akýsi tajuplný priestor namiesto svojho tela malému dievčatku pred sebou, z obrazu vystupuje ďalšia podobná figúra – podobné ženy nájdeme na obrazoch Madon a kráľovien a taktiež na plátne Veľká pantomíma. Blížiaca sa vojna privádza maliara k úvahám o bezmocnosti jedinca, moci mocných a tiež o skrytých kútoch ľudskej duše. Výjav matky s dievčatkom ale vyznieva optimisticky a naznačuje, že náš vnútorný svet môže byť aj jediným útočišťom pred hrozbami zvonku. Pretože obrazy Endre Nemese, ktorý žil od roku 1938 v emigrácii vo Švédku, sú zastúpené predovšetkým v zahraničných verejných a privátnych zbierkach, na český a slovenský trh sa dostávajú prostredníctvom nákupov na zahraničných aukciách. Diela z raného obdobia Nemesovej tvorby naviac patria k najvzácnejším.

99.2
CZ
1790852000000986001
1937-Madona (Bez názvu) (žena s dieťaťom)-Endre Nemes
K prodeji
www.posam.cz/artwork/endre-nemes/madona/endre-nemes_madona_BP.jpg
false
1938
1938-01-05

Žena v ateliéri

Žena v ateliéri

null

Žena v ateliéri (E. Nevanovi), 1938, suchá ihla na papieri, 20x17cm, rozmery s rámom 55x42cm signované vpravo dole, pripísané venovanie E. Nevanovi zo starého priateľstva pôvod: súkromná zbierka publikované v monografii Jiří Mašín, Endre Nemes, Výtvarné symboly lidského času, Odeon, 1987, s. 17 najvyššia dosiahnutá cena za Nemesov obraz v zahraničnom aukčnom predaji – 67 505 eur, Stockholm, 2012 najvyššia dosiahnutá cena za Nemesov obraz v českom aukčnom predaji – 1,5 mil. Kč, Praha, Galerie Kodl, 2016 Grafika ženy spadá do celého cyklu ženských postav – madon, ktoré pózujú v prostredí ateliéru a nevystavujú svoju nahotu, svoj povrch, ale svoje vnútorné svety. Na týchto príbehoch sa snaží Nemes eticky apelovať na diváka v dobe ohrozenej nacizmom. Nemes sa cítil zodpovedný za svoje výpovede a chcel jasne formulovať svoj názor podobne ako Picasso v Guernice. Ľudské postavy tohoto období sú zložené z mnohých tajných schránok a šuplíkov, ktoré sú postupne odhaľované. Nie sú prvoplánové, aby si divák mohol obraz interpretovať po svojom. Grafikou sa v predvojnovej dobe zabýval Nemes prvýkrát. Väčšinou se venoval suchej ihle, ryl do mäkkých hliníkových dosák a grafiku mu slúžili ako skica k obrazom. Evgen Nevan, ktorému tento grafický list venoval, bol jeho spolužiakom z Akadémie. Pretože obrazy Endre Nemesa, ktorý žil od roku 1938 v emigrácii vo Švédku, sú zastúpené predovšetkým v zahraničných verejných a privátnych zbierkach, na český a slovenský trh sa dostávajú prostredníctvom nákupov na zahraničných aukciách.

69.2
CZ
1790852000001009227
1938-Žena v ateliéri-Endre Nemes
K prodeji
www.posam.cz/artwork/endre-nemes/zena-v-atelieri/endre-nemes_zena-v-atelieri_BP.jpg
false
1962
1962-01-05

Varovné príznaky

Varovné príznaky

null

Varovné príznaky, 1962, olej na plátne, 100x81 cm, rozmery s rámom 104x85cm signované vpravo dole pôvod: zahraničná aukcia vystavené a potvrdené galéria Moderna, Praha, 2013 označené etiketou aukčnej siene Stockholm Auktionswerk najvyššia dosiahnutá cena za obraz v zahraničnom aukčnom predaji – 67 505 eur, Stockholm, 2012 najvyššia dosiahnutá cena za obraz v českom aukčnom predaji – 1,5 mil. Kč, Praha, Galerie Kodl, 2016 varovné príznaky patria tiež do Nemesovho abstraktného mosta 50. a 60. rokov, ktorý je medziobdobím medzi jeho prvou a druhou etapou figuratívnej tvorby. Nemes mal už za sebou umelecké realizácie v architektúre, ktorej vplyv sa odráža i v geometrických obrazoch. Nejde ale o chladnú abstrakciu – základom bola Nemesovi vždy lyrická expresia a barokový dramatizmus spoločne so šťavnatou a dynamickou farebnou kompozíciou. Tvary a línie stvárňujú prelínajúce sa tmavé objekty na povrchu kolážovitej štruktúry, ktorá farbami pripomína zrnká piesku. V 60. rokoch aj Národná galéria v Prahe prvýkrát získava do zbierok niektoré jeho rané diela. Diela z obdobia abstrakcie však nájdeme iba sporadicky v privátnych zbierkach. Pretože obrazy Endre Nemese, ktorý žil od roku 1938 v emigrácii vo Švédku, sú zastúpené predovšetkým v zahraničných verejných a privátnych zbierkach, na český a slovenský trh sa dostávajú prostredníctvom nákupov na zahraničných aukciách.

134.3
CZ
1790852000000998189
1962-Varovné príznaky-Endre Nemes
K prodeji
www.posam.cz/artwork/endre-nemes/varovne-priznaky/endre-nemes_varovne-priznaky_BP.jpg
false
1966
1966-01-05

Februarový pozdrav

Februarový pozdrav

null

Februárový pozdrav, 1966, olej na plátne, 90x80cm, rozmery s rámom 96x86cm signované vľavo dole, na zadnej strane plátna vľavo hore pôvod: súkromná zbierka publikované v katalógu súpisu diel Liljevalchs Konsthall, Endre Nemes, č. 427 vystavené a potvrdené Moderna Museet, Stockholm vystavené a potvrdené Národní galerie v Prahe, Mücsarnok Budapest, 1982 najvyššia dosiahnutá cena za obraz v zahraničnom aukčnom predaji – 67 505 eur, Stockholm, 2012 najvyššia dosiahnutá cena za obraz v českom aukčnom predaji – 1,5 mil. Kč, Praha, Galerie Kodl, 2016 Februárový pozdrav patrí do Nemesovho abstraktného mosta 50. a 60. rokov, ktorý je medziobdobím medzi jeho prvou a druhou etapou figuratívnej tvorby. Nemes mal už za sebou umelecké realizácie v architektúre, ktorej vplyv sa odráža i v geometrických obrazoch. Nejde ale o chladnú abstrakciu – základom bola Nemesovi vždy lyrická expresia a barokový dramatizmus spoločne so šťavnatou a dynamickou farebnou kompozíciou. Obraz je zaplnený drúzami organických i anorganických tvarov, technické schémy splývajú s bujnením živočíšnych či rastlinných buniek, výjav ako by bol zaplnený nielen pohybom a farbami, ale i zvukom. V tom istom roku, keď vznikol Februárový pozdrav, sa v Prahe v  Mánese konala veľká retrospektívna výstava Endre Nemesa, ktorý bol už medzinárodne uznávanou osobností. V 60. rokoch aj Národná galéria v Prahe prvýkrát získava do zbierok niektoré jeho rané diela. Diela z obdobia abstrakcie však nájdeme iba sporadicky v privátnych zbierkach. Pretože obrazy Endre Nemese, ktorý žil od roku 1938 v emigrácii vo Švédku, sú zastúpené predovšetkým v zahraničných verejných a privátnych zbierkach, na český a slovenský trh sa dostávajú prostredníctvom nákupov na zahraničných aukciách.

128.9
CZ
1790852000000998021
1966-Februarový pozdrav-Endre Nemes
K prodeji
www.posam.cz/artwork/endre-nemes/februarovy-pozdrav/endre-nemes_februarovy-pozdrav_BP.jpg
false